Stránka používa cookies.

Archív ELEKTRINA firma 2020


BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. (BCF)

 • malý podnik, od 01.01.2019

ČEZ Slovensko, s.r.o.

 • "A" + "B" Comfort, maloodber od 01.01.2019
 • "R", maloodber od 01.01.2019
 • "W", maloodber od 01.01.2019
 • "X", maloodber od 01.01.2019
 • "U", malý podnik od 01.01.2019

ELGAS, s.r.o.

 • "Výhoda", malý podnik od 01.01.2019
 • maloodber od 01.01.2019

ENERGA Slovakia s. r. o.

 • malý podnik od 01.01.2019

Energie2, a.s.

 • maloodber od 01.01.2019
 • malý podnik od 01.01.2019

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

 • "PROFIT", malý podnik od 01.01.2019

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 • (SSE-D distribúcia) "BUSINESS ŠTANDARD", malý podnik od 01.01.2019
 • (VSDS distribúcia) "BUSINESS ŠTANDARD", malý podnik od 01.01.2019
 • (ZSDIS distribúcia) "BUSINESS ŠTANDARD", malý podnik od 01.01.2019
 • (SSE-D distribúcia) "BUSINESS VIP", malý podnik od 01.01.2019
 • (VSDS distribúcia) "BUSINESS VIP", malý podnik od 01.01.2019
 • (ZSDIS distribúcia) "BUSINESS VIP", malý podnik od 01.01.2019

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

 • malý podnik od 01.01.2019

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

 • cena malý podnik od 01.01.2019

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

 • malý podnik od 01.01.2019

TWINLOGY s. r. o.

 • "ŠTANDARD", malý podnik od 01.01.2019
 • "TWIN", maloodber od 01.01.2019

V-Elektra Slovakia, a.s.

 • od 01.01.2019

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

 • malý podnik od 01.01.2019

ZSE Energia, a.s.

 • cena malý podnik od 01.01.2019Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

 • cenník distribúcia, prenos a straty od 01.01.2020

Východoslovenská distribučná, a.s.

 • cenník distribúcia, prenos a straty od 01.01.2020

Západoslovenská distribučná, a.s.

 • cenník distribúcia, prenos a straty od 01.01.2020

OKTE, a.s.

 • cenník systémové služby (TSS) a prevádzkovanie systému (TPS) od 01.01.2020

Národný jadrový fond (NJF)

 • sadzba v roku 2020
Ďalšie archívy cien elektrickej energie pre firmy a podniky