Archív ELEKTRINA firma 2020


CONTE spol. s r.o., organizačná zložka Bratislava

BCF ENERGY, s. r. o.

ČEZ Slovensko, s.r.o.

ELGAS, s.r.o.

Energie2, a.s.

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

TWINLOGY s. r. o.

V-Elektra Slovakia, a.s.

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

ZSE Energia, a.s.Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská distribučná, a.s.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

OKTE, a.s.

Národný jadrový fond (NJF)
Ďalšie archívy cien elektrickej energie pre firmy a podniky