Stránka používa cookies.

Archív ELEKTRINA firma 2018


Axpo Slovensko a Česko, s.r.o.

 •  

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. (BCF)

 •  

ČEZ Slovensko, s.r.o.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ELGAS, s.r.o.

 •  

ENERGA Slovakia s. r. o.

 •  

Energie2, a.s.

 •  

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

 •  

SE Predaj, s.r.o.

 •  

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

 •  

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

 •  

TWINLOGY s. r. o.

 •  

V-Elektra Slovakia, a.s.

 •  

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

 •  

ZSE Energia, a.s.

 •  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

 • cenník distribúcia, prenos a straty od 01.01.2018

Východoslovenská distribučná, a.s.

 • cenník distribúcia, prenos a straty od 01.01.2018

Západoslovenská distribučná, a.s.

 • cenník distribúcia, prenos a straty od 01.01.2018

OKTE, a.s.

 • cenník systémové služby a prevádzkovanie systému od 01.01.2018

Národný jadrový fond (NJF)

 • 01.01. - 30.06.2018
 • 01.07. - 31.12.2018
Ďalšie archívy cien elektrickej energie pre firmy a podniky