Archív ELEKTRINA firma 2016


A.En. Slovensko s.r.o.

Axpo Slovensko a Česko, s.r.o.

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. (BCF)

ČEZ Slovensko, s.r.o.

ELGAS, s.r.o.

Energie2, a.s.

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

RIGHT POWER, a.s.

SE Predaj, s.r.o.

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

TWINLOGY s. r. o.

UTYLIS s. r. o.

V-Elektra Slovakia, a.s.

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

ZSE Energia, a.s.Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia elektriny a ostatné služby
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

OKTE, a.s.

Národný jadrový fond (NJF)
Ďalšie archívy cien elektrickej energie pre firmy a podniky