SPOLOČNÝ VÝBER dodávateľa elektriny, alebo plynu


VyhodnaEnergia.SK od roku 2010 pomáhame odberateľom elektriny/zemného plynu. Ak chcete ušetriť na nákladoch za energie, jednou z možností je Spoločný výber. Služba spája odberateľov, je bezplatná, ušetrí Vám čas a peniaze - viac informácií na stránke www.Spolocny-Vyber.sk.

 

Dve zamurované skrinky s elektromermi.

 

SPOLOČNÝ VÝBER DODÁVATEĽA spája odberateľov elektriny/plynu (domácnosti, firmy). Zrátajú sa ročné odbery na odberných miestach, pre ktoré sa bude vyberať dodávateľ. Spočítaním ročných odberov (samostatne elektrina, samostatne plyn) bude vytvorený jeden spoločný veľký odber elektriny, alebo plynu pre ktoré sa bude vyberať dodávateľ elektriny, alebo zemného plynu.

SPOLOČNÝ VÝBER DODÁVATEĽA vyrovnáva sily medzi "malými" odberateľmi a "veľkými" dodávateľmi. Čím väčší počet odberateľov elektriny/plynu bude zapojených do Spoločného výberu dodávateľa, tak tým budú mať lepšiu vyjednávaciu pozíciu pri vyjednávaní s dodávateľmi. Spoločný výber dodávateľa je vhodný pre všetky odberné miesta, aj  pre tie, na ktorých je v súčasnosti zmluvná viazanosť.

 

Nastenna skrina s plynomerom.