Stránka používa cookies.

MODRÝ PLYN - innogy Slovensko


Pod obchodnou značkou Modrý plyn ponúka innogy Slovensko viazanosti na 12, 24 a 36 mesiacov. U všetkých viazaností počas prvých 12 mesiacov má odberateľ konkrétnu zľavu z ceny v Cenníku A a potom má odberateľ po zbytok viazanosti štandardnú cenu bez zľavy (Cenník B). innogy garantuje, že počas celej doby zmluvnej viazanosti bude cena plynu od innogy vždy nižšia, než cena plynu od SPP.

innogy poskytuje zľavu iba z ceny za komoditu plyn (cena za službu obchodníka - variabilná zložka). Z ceny za distribúciu a prepravu plynu sa zľava neuplatňuje!

Viazanosť   0 mesiacov - produkt KLASIK                            - zľava   3% z cenníka A
Viazanosť 12 mesiacov - produkt BONUS 12                      - zľava   7% z cenníka A
Viazanosť 24 mesiacov - produkt BONUS 24                      - zľava 11% z cenníka A
Viazanosť 36 mesiacov - produkt BONUS 36                     - zľava 12% z cenníka A
Viazanosť 6, 12, 18, 24 mesiacov - produkt PROGRES   - zľava podľa viazanosti

Aktuálne cenníky innogy Slovensko s. r. o.