Stránka používa cookies.

Archív PLYN domácnosť 2021


ČEZ Slovensko, s.r.o.

 • "B", Comfort od 01.01.2020

ELGAS, s.r.o.

 • cenník "DOM" od 01.01.2020

Energie2, a.s.

 • "A" od 20.01.2020
 • "B" od 01.01.2020
 • "B" od 02.11.2020
 • "C" od 01.01.2020

innogy Slovensko s. r. o.

 • "A" od 01.01.2020
 • "B1" od 01.01.2020
 • "B2" od 01.01.2020
 • "E" od 02.01.2020

LAMA energy a. s. - organizačná zložka

 • od 01.01.2020

MAGNA ENERGIA a.s.

 • od 01.01.2020

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 • od 01.01.2020
 • cena "VIP" od 01.01.2020

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

 • od 01.12.2018

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE)

 • Do2019 od 01.01.2020
 • od 01.01.2020
 • "A1" od 01.07.2020
 • "K" od 01.01.2020
 • "K" združený od 01.01.2020

TWINLOGY s. r. o.

 • cenník HOME od 01.01.2020

Východoslovenská energetika a.s. (VSE)

 • "A" od 01.01.2020

ZSE Energia. a.s.

 • "Domácnosti 1" od 01.01.2020Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - cenové rozhodnutia distribúcia a preprava plynu
SPP - distribúcia , a.s.

eustream, a. s.
Ďalšie archívy cien zemného plynu pre domácnosti