Stránka používa cookies.

Služba Výhodná Energia - najčastejšie otázky


Aké výhody budem mať z toho, že sa zapojím do Služby Výhodná Energia?

Máme dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti dodávky elektrickej energie a zemného plynu. (Služba Výhodná Energia nie je dodávateľ elektriny, alebo plynu.)
Prostredníctvom Služby Výhodná Energia môžu odberatelia elektrickej energie („elektrina“) / zemného plynu („plyn“) využiť vo svoj prospech naše vedomosti, skúsenosti, odbornosť a profesionalitu.
Zapojením sa do Služby Výhodná Energia odberateľ elektriny, plynu môže získať tieto výhody

 • súčasťou služby je spoločný výber dodávateľa elektrickej energie, alebo zemného plynu (poskytovateľ Služby Výhodná Energia nie je dodávateľ elektrickej energie, alebo zemného plynu),
 • výber dodávateľa bude formou spočítania ročnej spotreby odberateľov, ktorí sa prihlásili do spoločného výberu dodávateľa (samostatne za elektrinu, samostatne za plyn) - na spočítaný spoločný objem elektriny, alebo plynu bude robený výber dodávateľa,
 • súčasťou služby je rokovanie s vybraným dodávateľom o texte zmluvy na dodávku elektriny/plynu, ktorá bude pre Užívateľa férová,
 • súčasťou služby je prístup odberateľov k šablónam na podanie výpovede zmluvy so súčasným dodávateľom elektriny/plynu,
 • súčasťou služby je to, že odberateľ môže bez sankcie odmietnuť zmenu dodávateľa, ktorý bol vybraný Službou Výhodná Energia.
 • odberatelia, ktorí sa pridajú k Službe Výhodná Energia, budú mať k dispozícii ďalšie bonusy a výhody, ktoré budeme vyjednávať s poskytovateľmi ďalších služieb,
 • viac informácií na konci tohto článku, alebo na e-mailovej adrese Kontaktného centra kontakt@VyhodnaEnergia.SK

Stvorzasuvka na elektricku energiu.

Čo sú to "férové zmluvné podmienky"?

Zmluvné podmienky, ktoré pokladáme za férové k odberateľom

 • Zmluvná viazanosť maximálne 12, 13, alebo 14 mesiacov tak, aby zmluvná viazanosť končila vždy k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka (k 31.03., k 30.06., k 30.09., k 31.12.),
 • Garancia ceny po celú dobu zmluvnej viazanosti,
 • Zmluva bude po skončení zmluvnej viazanosti automaticky preklopená na zmluvu bez viazanosti,
 • Výpovedná lehota 1 mesiac.

 

Kto môže využívať Službu Výhodná Energia?

Služba Výhodná Energia je určená pre všetkých odberateľov elektriny, alebo plynu.

 

Čo mám urobiť, aby som mohol využívať Službu Výhodná Energia?

Preštudujte si tu uvedené odpovede na najčastejšie otázky.

 1. Vyplňte Objednávku
 2. Vyplnenú Objednávku odošlite na e-mailovú adresu kontakt@VyhodnaEnergia.SK
 3. Uhraďte poplatok podľa inštrukcie z Kontaktného centra,
 4. Kontaktné centrum bude potrebovať upresňujúce informácie o odbere na odberných miestach, ktoré chcete prihlásiť do Služby Výhodná Energia – komunikácia e-mailom.

 

Čo mám urobiť, aby som mohla získať maximum zo Služby Výhodná Energia? Ako môžem ovplyvniť to, že cez túto službu získam najvýhodnejšiu cenu za dodávku elektriny/plynu?

 • Čím skôr si aktivujete Službu Výhodná Energia, tak tým skôr budete mať k dispozícii úsporu na nákladoch za dodávku elektriny, alebo plynu.
 • Ak máte iba jedno, alebo dve odberné miesta, na ktorých odoberáte elektrinu/plyn, tak sa spýtajte členov svojej širšej rodiny, susedov, kolegov v práci, známych, či chcú spolu s Vami ušetriť na nákladoch za dodávku elektrickej energie, zemného plynu. Ideálne je mať pod sebou zaregistrovaných 5 odberných miest (...násobky čísla 5) – vtedy máte najnižšiu cenu za Službu Výhodná Energia. Takéto nastavenie je výhodné v tom, že jeden člen rodiny (susedia, kamaráti, kolegovia), ktorý je internetovo zdatný, môže mať na svoje meno prihlásené svoje odberné miesta, odberné miesta svojich rodičov a aj odberné miesta svojich starých rodičov, prípadne známych, susedov, kolegov, ... Všetko spolu za jednu najnižšiu cenu.
 • Pri rokovaní s dodávateľmi o cene za dodávku elektriny/plynu je veľmi dôležité to, koľko odberateľov a odberných miest jeprihlásených do Služby Výhodná Energia. Čím viacej odberateľov a odberných miest, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že vyjednaná cena za dodávku elektriny/plynu bude od dodávateľov skutočne najvýhodnejšia. Oslovte čo najširší okruh ľudí a povedzte im o Službe Výhodná Energia. Čím nás bude viacej zapojených do Služby Výhodná Energia, tým spoločne budeme mať lepšiu vyjednávaciu pozíciu pri rokovaní s dodávateľmi elektriny/plynu.

 

Ako získať čo najnižšiu cenníkovú cenu za Službu Výhodná Energia?

Každá domácnosť, každý podnikateľ môže mať pod sebou zaregistrovaný ľubovoľný počet odberných miest – vlastných a aj cudzích. Môžu to byť odberné miesta, ktoré patria príbuzným, susedom, známym, kamarátom, obchodným partnerom, kolegom. Je to vec dohody medzi majiteľmi odberných miest. (Prihlásiť do Služby Výhodná Energia odberné miesto, ktorého nie ste majiteľ znamená, že toto odberné miesto naďalej vlastní jeho aktuálny majiteľ.)
Domácnosť môže mať pod sebou zaregistrované iba odberné miesta v kategórii domácnosť.
Podnikateľ/Firma môže mať pod sebou zaregistrované domácnosti a aj firemné odberné miesta.

Príklad Domácnosť: Domácnosť vlastní iba jedno odberné miesto (napríklad plyn). Súčasne však príbuzní (susedia, známi...) tejto domácnosti vlastnia ešte ďalšie 4 odberné miesta (3x elektrina, 1x plyn). Všetky tieto odberné miesta môže jedna domácnosť zaregistrovať pod sebou. Výsledkom bude to, že táto domácnosť má pod sebou zaregistrovaných spolu 5 odberných miest.
Príklad Podnikateľ/Firma: Podnikateľ/Firma vlastní iba jedno firemné odberné miesto (napríklad elektrina). Súčasne však majitelia/členovia/zamestnanci firmy vlastnia v kategórii domácnosť ďalšie 4 odberné miesta (2x plyn, 2x elektrina). Všetky tieto odberné miesta môže Podnikateľ/Firma zaregistrovať pod sebou. Výsledkom bude to, že tento Podnikateľ/Firma má pod sebou zaregistrovaných spolu 5 odberných miest.

 

Koľko sa dá ušetriť cez Službu Výhodná Energia?

Poskytovateľ Služby Výhodná Energia nie je dodávateľ elektriny/plynu. Sme na strane odberateľov a spájame odberateľov elektriny/plynu tak, aby sme spoločne mohli vyjednať u dodávateľov elektriny/plynu čo najvýhodnejšiu cenu za dodávku elektriny/plynu. Preto konkrétna úspora výrazne závisí od toho, koľko odberateľov elektriny/plynu sa spojí v Službe Výhodná Energia. Čím viacej odberateľov bude spojených v Službe Výhodná Energia, tým je väčší objem elektriny/plynu, a tým je väčšia motivácia na strane dodávateľov elektriny/plynu poskytnúť čo najvýhodnejšiu cenu za dodávku elektriny, alebo plynu. Odhad úspory závisí aj od toho, aká cena elektriny/plynu bude na energetickej burze v období, kedy budeme vyberať dodávateľa v Službe Výhodná Energia. Odhad úspory závisí aj od toho, akú konkrétnu cenu má konkrétny odberateľ od svojho aktuálneho dodávateľa zazmluvnenú. Preto odpovedať presné číslo na otázku, koľko konkrétna domácnosť ušetrí, je nemožné. Závisí to od toho, koľko odberateľov sa spojí, aký veľký objem, aká komodita, aká bude situácia na energetickej burze... To, čo vieme je to, že sú na Slovensku dodávatelia ktorí dodávajú elektrinu veľkým odberateľom aj o 15 - 20 EUR/MWh lacnejšie, než malým podnikateľom a domácnostiam.

Príklad:
Veľký odberateľ vyjednáva s dodávateľmi o cene za dodávku elektriny v objeme 20 000 MWh/rok. Dodávateľ mu ponúkne cenu, ktorá je tesne nad cenou elektriny na energetickej burze PXE.
Domácnosť má odber elektriny 2 MWh/rok a dostane cenu, ktorá je o 20 EUR vyššia, než je cena elektriny na energetickej burze PXE. V prípade domácnosti, ktorú tu uvádzame, pri ročnej spotrebe elektriny 2 MWh/rok, môže byť ročná úspora na nákladoch za elektrinu (2x20=40) cca 30 EUR (namiesto vypočítanej úspory cca 40 EUR v tomto príklade pracujeme s odhadom úspory do 30 EUR v tu uvedenom príklade domácnosti). V každom prípade sa domnievame, že náš odhad úspory malých odberateľov na úrovni cca 10 EUR/MWh/rok je reálny. Pri najoptimálnejšom poplatku z aodberné miesto za Službu Výhodná Energia 1,20 EUR/rok (s DPH) je príjemné, ak domácnosť s ročnou spotrebou elektriny 2 MWh/rok získa s pomocou Služby Výhodná Energia cca 20 EUR len tak bez námahy. Ak má domácnosť ročnú spotrebu elektriny vyššiu, než je tu uvedený príklad, tak má aj vyššiu úsporu na nákladoch za elektrinu... Tento hypotetický výpočet sa primerane týka aj dodávky plynu a aj malých firemných odberateľov.
Najlepšími riešeniami sú veľmi často jednoduché riešenia – spojme sa, aby sme spolu mali spočítaný odber elektriny (alebo plynu) 20 000 MWh a viac a pri vyjednávaní máme reálnu šancu, že dosiahneme cenu za elektrinu podobnú tej, akú dosiahla firma, ktorú tu uvádzame ako príklad.

 

Prečo platiť za Službu Výhodná Energia?

Poskytujeme kvalitné, profesionálne služby pre každého, kto chce Službou Výhodná Energia znížiť svoje náklady za dodávku elektriny/plynu. Máme pracovné skúsenosti v energetike, poznáme slovenský energetický trh a tieto naše odborné vedomosti a skúsenosti dávame k dispozícii užívateľom Služby Výhodná Energia.
Portál www.VyhodnaEnergia.sk je na internete už 6 rokov. Na portáli pomáhame odberateľom zorientovať sa v ponukách od jednotlivých dodávateľov elektriny/plynu. Prostredníctvom Služby Výhodná Energia môžu odberatelia elektriny/plynu prejsť od pasívneho porovnávania vysokých cien za dodávku elektriny/plynu k aktívnemu vyberaniu najvýhodnejšieho dodávateľa elektriny/plynu za podmienok, ktoré si sami určia.

Služba Výhodná Energia spája sily malých odberateľov elektriny/plynu.
Služba Výhodná Energia umožňuje odberateľom znížiť náklady za odber elektriny/plynu.
Služba Výhodná Energia umožňuje odberateľom vyjednať s dodávateľmi text zmluvy o dodávke elektriny/plynu s férovými podmienkami dodávky.

Poskytujeme Službu Výhodná Energia, ktorej cena pre domácnosť začína od 1,20 EUR/rok/odberné miesto (s DPH).
Poskytujeme Službu Výhodná Energia, ktorej cena pre podnikateľa, firmu začína od 4,80 EUR/rok/odberné miesto (bez DPH).

 

Ako uhradiť ročný poplatok za Službu Výhodná Energia?

Ročný poplatok za Službu Výhodná Energia sa uhrádza iba bankovým prevodom.

Kuchynsky plynovy sporak - detail plynovy horak

Mám zmluvu o dodávke elektriny/plynu bez viazanosti. Čo mám robiť?

Objednajte si Službu Výhodná Energia. (prečítajte si odpoveď na otázku Čo mám urobiť, aby som mohol/mohla používať Službu Výhodná Energia?)
Súčasťou Služby Výhodná Energia je aj prístup k šablónam oznámení a výpovedí súčasnému dodávateľovi elektriny/plynu o neobnovení viazanosti, o preklopení zmluvy na zmluvu bez viazanosti, o výpovedi/skončení zmluvy so súčasným dodávateľom. Šablóny môžete použiť pri komunikácii s Vašim súčasným dodávateľom elektriny/plynu.

Kolegovia v Kontaktnom centre Vám poskytnú odpovede na Vaše otázky: kontakt@VyhodnaEnergia.sk, +421 (0) 948 89 22 00


Mám zmluvu o dodávke elektriny/plynu s viazanosťou. Čo mám robiť?

Objednajte si Službu Výhodná Energia. (prečítajte si odpoveď na otázku Čo mám urobiť, aby som mohol/mohla používať Službu Výhodná Energia?)

 1. najneskôr 6 mesiacov pred skončením viazanosti si aktivujte Službu Výhodná Energia uhradením ročného poplatku za Službu Výhodná Energia,
 2. súčasne doručte aktuálnemu dodávateľovi elektriny/plynu oznámenie o nezáujme o obnovu zmluvnej viazanosti na zmluve o združenej dodávke elektriny, alebo plynu.

Súčasťou Služby Výhodná Energia je aj prístup k šablónam oznámení a výpovedí súčasnému dodávateľovi elektriny/plynu o neobnovení viazanosti, o preklopení zmluvy na zmluvu bez viazanosti, o výpovedi/skončení zmluvy so súčasným dodávateľom. Šablóny môžete použiť pri komunikácii s Vašim súčasným dodávateľom elektriny/plynu.

Kolegovia v Kontaktnom centre Vám poskytnú odpovede na Vaše otázky: kontakt@VyhodnaEnergia.sk, +421 (0) 948 89 22 00

 

Mám zmluvu/y o dodávke elektriny/plynu s rôznymi dĺžkami viazaností a s rôznymi dátumami skončenia viazaností. Čo mám robiť?

Objednajte si Službu Výhodná Energia. (prečítajte si odpoveď na otázku Čo mám urobiť, aby som mohol/mohla používať Službu Výhodná Energia?)

 1. najneskôr 6 mesiacov pred skončením viazanosti si aktivujte Službu Výhodná Energia uhradením ročného poplatku za Službu Výhodná Energia,
 2. súčasne doručte aktuálnemu dodávateľovi elektriny/plynu oznámenie o nezáujme o obnovu zmluvnej viazanosti na zmluve o združenej dodávke elektriny, alebo plynu.

Súčasťou Služby Výhodná Energia je aj prístup k šablónam oznámení a výpovedí súčasnému dodávateľovi elektriny/plynu o neobnovení viazanosti, o preklopení zmluvy na zmluvu bez viazanosti, o výpovedi/skončení zmluvy so súčasným dodávateľom. Šablóny môžete použiť pri komunikácii s Vašim súčasným dodávateľom elektriny/plynu.

Kolegovia v Kontaktnom centre Vám poskytnú odpovede na Vaše otázky: kontakt@VyhodnaEnergia.sk, +421 (0) 948 89 22 00

 

Mám zmluvu/y o dodávke elektriny/plynu s rôznymi dĺžkami viazaností a s rôznymi dátumami skončenia viazaností, chcem si tieto viazanosti zjednotiť k rovnakému dátumu skončenia viazanosti. Čo mám robiť?

Objednajte si Službu Výhodná Energia. (prečítajte si odpoveď na otázku Čo mám urobiť, aby som mohol/mohla používať Službu Výhodná Energia?)

 1. najneskôr 6 mesiacov pred skončením viazanosti si aktivujte Službu Výhodná Energia uhradením ročného poplatku za Službu Výhodná Energia,
 2. súčasne doručte aktuálnemu dodávateľovi elektriny/plynu oznámenie o nezáujme o obnovu zmluvnej viazanosti na zmluve o združenej dodávke elektriny, alebo plynu,
 3. odošlite e-mailom požiadavku na Kontaktné centrum (kontakt@VyhodnaEnergia.sk ), že žiadate o postupné zjednocovanie viazaností na odberných miestach – uveďte podrobné informácie. Postupujte podľa odpovedi na tento Váš e-mail.

Súčasťou Služby Výhodná Energia je aj prístup k šablónam oznámení a výpovedí súčasnému dodávateľovi elektriny/plynu o neobnovení viazanosti, o preklopení zmluvy na zmluvu bez viazanosti, o výpovedi/skončení zmluvy so súčasným dodávateľom. Šablóny môžete použiť pri komunikácii s Vašim súčasným dodávateľom elektriny/plynu.

Kolegovia v Kontaktnom centre Vám poskytnú odpovede na Vaše otázky: kontakt@VyhodnaEnergia.sk, +421 (0) 948 89 22 00Informácie o Službe Výhodná Energia
Objednávka
Cenník
Hľadáme spolupracovníkov
Ako zrušiť zmluvu so súčasným dodávateľom, ako odstúpiť od zmluvy, ako vypovedať zmluvu