Stránka používa cookies.

Ceny, cenníky elektriny 2017


Pravidelne sledujeme ceny od jednotlivých dodávateľov elektriny a aktualizujeme cenové porovnania, v ktorých si môžete porovnať ceny od jednotlivých dodávateľov elektrickej energie.

Graf cena elektriny na pražskej burze PXE

Cena elektriny na lipskej energetickej burze EEX a na pražskej energetickej burze PXE počas druhého polroka 2016 zaznamenala z úrovne 25,- euro/MWh nárast na cenu 36,- euro/MWh. Je to nárast o 44% !!! Rástla aj cena ropy, avšak nie až tak výrazne. V Európe je veľký pretlak prebytku elektriny z veterných elektrární a z fotovoltiky (keď zafúka vietor, keď zasvieti slnko, ...). Prichádza nová doba v elektroenergetike. V blízkej budúcnosti budú domácnosti na 90% sebestačné vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.To všetko ovplyvňuje ceny elektriny.

Aktuálny nárast cien elektriny (+44%) má určitú spojitosť s jadrovou energiou vo Francúzsku (plánované krátkodobé odstávky). Pravdepodobne sa pod rast cien elektrickej energie podpísala aj určitá "panika" na strane nákupu, kde traderi zatvárajú otvorené pozície. Domnievame sa, že tento obrovský nárast cien elektriny na burze nebude mať silu na to, aby sa dlhodobo udržal. Predpokladáme postupný pokles cien elektrickej energie. Aktuálne je cena elektriny na burze ovplyvnená sentimentom plynúcim z nárastu cien ropy a z pozitívne sa javiacich makroekonomických ukazovateľov (napr. vývoj nezamestnanosti v USA a v EÚ).

V roku 2017 predpokladáme stagnáciu ceny elektriny na podobných úrovniach, na akých sa nachádzala na konci roku 2016, nevylučujeme krátkodobé nárasty, alebo poklesy cien elektriny.

Dôležité zmeny ceny elektriny na energetických burzách dodávatelia prenášajú do svojich cenníkov a aktualizujú ich. Sledujeme všetky takéto zmeny a zadávame ich do našich kalkulačiek porovnaní cien elektriny pre firmy a domácnosti. Pripravili sme video návody, ako používať porovnania cien elektriny na našej stránke.Možno Vás bude zaujímať
Tarify elektriny pre domácnosti
Cena elektriny pre domácnosť
Odkazy na informácie o elektrickej energii