Stránka používa cookies.

Ceny, cenníky plynu 2019


Sledujeme ceny zemného plynu od jednotlivých dodávateľov zemného plynu a každú zmenu ceny okamžite zapracujeme do cenových porovnaní, v ktorých si môže každý odberateľ plynu navzájom porovnať ceny plynu od všetkých dodávateľov.

V roku 2019 predpokladáme vývoj ceny plynu, ktorý bude bez jasného smeru. V roku 2018 sme zaznamenali mierny rast cien plynu. Tento rast pokladáme za dlhodobo neudržateľný - domnievame sa, že nárast cien plynu je sekundárnym efektom rastu cien ropy a elektriny, pričom však nevyjadruje rast vnútornej hodnoty plynu, ako komodity. Počas celého roku 2019 predpokladáme dlhodobý neutrálny trend - nedajú sa vylúčiť krátkodobé nárasty, alebo poklesy ceny plynu na energetických burzách, vždy však predpokladáme návrat ceny plynu do neutrálneho pásma. Je to odhad, ktorý budeme priebežne aktualizovať.

[mobile-buttons]

Cenníky od dodávateľov plynu sledujeme - pravidelne aktualizujeme naše porovnávacie kalkulačky. Pre porovnanie cien na našej stránke sme pripravili video návod, ako využiť všetky výhody našich kalkulačiek.Možno Vás bude zaujímať
Čo je zemný plyn
Odkazy o zemnom plyne na našej stránke
Elektrina